Chi tiết về Tác giả

HOÀNG VIỆT, NGUYỄN

  • S. 262 (2012) - Bài viết
    Nghiên cứu tác động của giới tính người tiêu dùng VN đến hành vi mua hàng thời trang
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124