Chi tiết về Tác giả

HOÀNG THỤY BÍCH TRÂM, NGUYỄN

  • S. 246 (2011) - Bài viết
    ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124