Chi tiết về Tác giả

HOÀNG CHUNG, NGUYỄN

  • T. 28, S. 10 (2017) - Bài viết
    Mô hình dự báo cho nền kinh tế nhỏ và mở của Việt Nam Phương pháp tiếp cận: BVAR-DSGE
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124