Chi tiết về Tác giả

HOÀI NAM, NGUYỄN

  • S. 240 (2010) - Bài viết
    Giải pháp nâng cao nguồn cung ứng lao động qua đào tạo cho doanh nghiệp ở Nghệ An
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124