Chi tiết về Tác giả

DUY LONG, NGUYỄN

  • S. 261 (2012) - Bài viết
    Chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn hành khách tuyến nội địa của Vietnam Airlines
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124