Chi tiết về Tác giả

HƯNG THỊNH, LÝ

  • T. 26, S. 6 (2015) - Bài viết
    Xác định quy mô kinh tế ngầm của Việt Nam và các quốc gia châu Á bằng kĩ thuật Mômen tổng quát
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124