Chi tiết về Tác giả

VĂN HUY, LÊ

 • T. 26, S. 5 (2015) - Bài viết
  Mối quan hệ giữa chất lượng Website, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng
  Tóm tắt
 • S. 258 (2012) - Bài viết
  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với khách sạn 4-5 sao - Nghiên cứu thực tiễn tại Green Plaza - Đà Nẵng
  Tóm tắt
 • S. 252 (2011) - Bài viết
  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH TRẢI NGHIỆM MUA SẮM GIẢI TRÍ TẠI CÁC SIÊU THỊ
  Tóm tắt
 • S. 240 (2010) - Bài viết
  Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô
  Tóm tắt
 • S. 236 (2010) - Bài viết
  Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124