Chi tiết về Tác giả

THANH SƠN, LÊ

  • T. 27, S. 8 (2016) - Bài viết
    Thu hồi đất và thay đổi cơ cấu thu nhập của hộ gia đình nông thôn tại Thành phố Cần Thơ
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124