Chi tiết về Tác giả

THANH LOAN, LÊ

  • T. 28, S. 11 (2017) - Bài viết
    Mức sẵn lòng trả của người tiêu dùng cho tuyến Metro số 1 tại TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124