Chi tiết về Tác giả

TẤN BỬU, LÊ

 • T. 28, S. 7 (2017) - Bài viết
  Đánh giá quan hệ giữa truyền thông tiếp thị và giá trị thương hiệu trong ngành nước giải khát
  Tóm tắt
 • T. 28, S. 3 (2017) - Bài viết
  Tác động của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách đến thành phố Đà Lạt
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 6 (2015) - Bài viết
  Các nhân tố tác động đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 279 (2014) - Bài viết
  Mối quan hệ giữa các thành phần giá trị thương hiệu vàng: Nghiên cứu trường hợp SJC
  Tóm tắt
 • S. 265 (2012) - Bài viết
  Hoạt động tại kênh bán lẻ hiện đại ở TP.HCM
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124