Chi tiết về Tác giả

QUỐC HIẾU, LÊ

  • T. 26, S. 12 (2015) - Bài viết
    Xây dựng niềm tin khách hàng: Yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy ý định mua hàngtrong mô hình bán lẻ qua truyền hình ở Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124