Chi tiết về Tác giả

CÔNG HOA, LÊ

  • S. 265 (2012) - Bài viết
    Ứng dụng phương pháp IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động tại VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124