Chi tiết về Tác giả

ĐĂNG LĂNG, LÊ

 • T. 28, S. 7 (2017) - Bài viết
  Đánh giá quan hệ giữa truyền thông tiếp thị và giá trị thương hiệu trong ngành nước giải khát
  Tóm tắt
 • S. 279 (2014) - Bài viết
  Mối quan hệ giữa các thành phần giá trị thương hiệu vàng: Nghiên cứu trường hợp SJC
  Tóm tắt
 • S. 266 (2012) - Bài viết
  Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu nước giải khát
  Tóm tắt
 • S. 259 (2012) - Bài viết
  Rào cản pháp luật đối với hoạt động Marketing tại VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124