Chi tiết về Tác giả

VŨ PHI, LÂM

  • T. 28, S. 6 (2017) - Bài viết
    Phản ứng của thị trường trước báo cáo kiểm toán có điều chỉnh: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124