Chi tiết về Tác giả

NGỌC CHƯƠNG, HUỲNH

  • T. 28, S. 4 (2017) - Bài viết
    Ảnh hưởng của di cư lao động đến cảm nhận về chất lượng sống của người cao tuổi: Nghiên cứu tại tỉnh Long An
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124