Chi tiết về Tác giả

MINH TÂM, HUỲNH

  • S. 260 (2012) - Bài viết
    Đo lường các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng tại Siêu thị Co.opmart ở TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124