Chi tiết về Tác giả

XUÂN TIẾN, HỒ

  • S. 268 (2013) - Bài viết
    Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà cung cấp logistics về môi trường dịch vụ logistics tại TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124