Chi tiết về Tác giả

THANH BẢO, CHÂU

  • S. 234 (2010) - Bài viết
    Thị trường cá da trơn ĐBSCL, phân tích hành vi người tiêu dùng cá da trơn nội địa
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124