Chi tiết về Tác giả

PHÚC TRUNG, BÙI

 • S. 248 (2011) - Bài viết
  ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BLACK-SCHOLES-MERTON ĐỂ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
  Tóm tắt
 • S. 247 (2011) - Bài viết
  ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN ĐỂ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀ HỢP ĐỒNG GIAO SAU
  Tóm tắt
 • S. 246 (2011) - Bài viết
  ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH BẰNG MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN
  Tóm tắt
 • S. 245 (2011) - Bài viết
  Ứng dụng phương pháp thống kê xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124