Chi tiết về Tác giả

NGỌC PHI ANH, ĐOÀN

  • S. 264 (2012) - Bài viết
    Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124