Chi tiết về Tác giả

QUANG GIÁM, ĐỖ

  • T. 26, S. 12 (2015) - Bài viết
    Tác động của thay đổi chính sách thuế, phí đến lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp ở Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124