Chi tiết về Tác giả

PHÚ TRẦN TÌNH, ĐỖ

 • S. 264 (2012) - Bài viết
  Phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của phụ nữ nghèo: Nghiên cứu tại Ngân hàng chính sách xã hội quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt
 • S. 258 (2012) - Bài viết
  Những tiền đề cần thiết để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở VN
  Tóm tắt
 • S. 241 (2010) - Bài viết
  Xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng gỗ xuất khẩu của VN
  Tóm tắt
 • S. 238 (2010) - Bài viết
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124