Chi tiết về Tác giả

NGỌC MỸ, ĐỖ

  • S. 261 (2012) - Bài viết
    Nghiên cứu đánh giá của khách hàng về mô hình kinh doanh siêu thị bán lẻ
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124