S. 233 (2010)

Mục lục

Bài viết

Thực trạng và định hướng phát triển của hệ thống kế toán VN Tóm tắt
PHẠM VĂN DƯỢC
Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Tóm tắt
TRẦN KIM DUNG, ĐOÀN THANH HẢI, LÊ THỊ LOAN, BÙI THỊ THANH, PHAN QUỐC TẤN, HUỲNH VĂN TÂM
Tái cấu trúc kinh tế: Định hướng và giải pháp thực hiện Tóm tắt
ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN
Tái cấu trúc nền kinh tế nhìn từ góc độ lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael E. Porter Tóm tắt
NGUYỄN XUÂN HIỆP
Tác động các cam kết của VN gia nhập WTO đến môi trường đầu tư thu hút vốn FDI vào TP.HCM Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, HÀ THỊ NGỌC OANH
Chuyển dịch cơ cấu và phục hồi tăng trưởng kinh tế VN Tóm tắt
BÙI QUANG BÌNH
Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế VN Tóm tắt
NGUYỄN ĐÔNG PHONG
Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt
NGUYỄN THANH PHONG
VAS và IAS dưới góc nhìn của nhà đầu tư Tóm tắt
VÕ THỊ QUÝ, NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
Bàn về giải pháp giảm nhập siêu ở VN hiện nay Tóm tắt
Võ Thanh Thu


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124