S. 239 (2010)

Mục lục

Bài viết

Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bỏ học ở tỉnh Bình Phước Tóm tắt
LÊ CÔNG TÂM
Mô hình 3 nhân tố của Fama và French hoạt động như thế nào trên thị trường chứng khoán VN Tóm tắt
Trần Thị Hải Lý
Kế toán theo giá trị hợp lý và khủng hoảng tài chính - Các tranh luận và liên hệ thực tế ở VN Tóm tắt
PHẠM ĐỨC HIẾU
Rủi ro hoạt động đầu tư tài chính trong công ty cổ phần phi tài chính trên sàn HOSE Tóm tắt
Trần Thị Thùy Linh, NGUYỄN THU HUYỀN
Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế của VN Tóm tắt
NGUYỄN PHÚ TỤ, Huỳnh Công Minh
Phương pháp kế toán ngược dòng trong doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất tức thời (JIT) Tóm tắt
TRƯƠNG BÁ THANH, HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH
Liên kết giữa kế toán và thuế ở VN Tóm tắt
Nguyễn Công Phương
Các nhân tố ảnh hướng đến xu hướng mua trong thị trường nước giải khát tại TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN, PHAN MINH NHỰT
Tác động giữa mức độ phù hợp của phần mềm kế toán đóng gói và sự đáp ứng từ người sử dụng đối với thành công của quá trình ứng dụng Tóm tắt
BÙI QUANG HÙNG


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124