S. 240 (2010)

Mục lục

Bài viết

Giải pháp nâng cao nguồn cung ứng lao động qua đào tạo cho doanh nghiệp ở Nghệ An Tóm tắt
NGUYỄN HOÀI NAM
Hoạt động bảo hiểm tiền gửi trong thời kỳ suy thoái tài chính - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho VN Tóm tắt
NGUYỄN NHƯ MINH
Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ ở các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN ANH PHONG, HÀ TÔN TRUNG HẠNH
Đo lường tài sản thương hiệu dịch vụ ngân hàng theo khía cạnh khách hàng Tóm tắt
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, HOÀNG TRỌNG
Kế toán đơn vị chủ đầu tư trong mối quan hệ với việc tổng hợp báo cáo tài chính ở doanh nghiệp Tóm tắt
Võ Văn Nhị, NGUYỄN ANH HIỀN
Bảo hiểm nông nghiệp - Con đường nhiều chông gai Tóm tắt
NGUYỄN ANH TUẤN
Mối tương quan giữa chỉ số phá sản Z và hệ số khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm Tóm tắt
HỒ THỦY TIÊN, LÊ THỊ LANH
Nhìn lại thành tựu chặng đường 10 năm của thị trường bảo hiểm VN Tóm tắt
NGUYỄN TIẾN HÙNG
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô Tóm tắt
LÊ VĂN HUY, LÊ THỊ HƯƠNG GIANG
Thúc đẩy xuất khẩu trái cây VN trong điều kiện hội nhập kinh tế Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124