S. 248 (2011)

Mục lục

Bài viết

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO TỈNH NGHỆ AN: NHỮNG HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt
ĐẶNG THÀNH CƯƠNG
NHỮNG NĂNG LỰC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN Tóm tắt
TRẦN KIM DUNG, LÊ THỊ LOAN
ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BLACK-SCHOLES-MERTON ĐỂ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Tóm tắt
BÙI PHÚC TRUNG
CƠ SỞ ĐỂ THU THUẾ ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ ĐẤT TĂNG THÊM DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO CƠ SỞ HẠ TẦNG Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, NGUYỄN THỊ MỸ LINH
NGUYÊN NHÂN THIẾU LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIÊP NƯỚC NGOÀI Ở BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt
HOÀNG THỊ CHỈNH, VÕ THỊ KIM THOA
ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV TÂN HIỆP PHÁT Tóm tắt
HÀ NAM KHÁNH GIAO, VÕ THỊ MAI PHƯƠNG
VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG CÁC NGÂN HÀNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU Tóm tắt
NGUYỄN HÒA NHÂN
TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY Tóm tắt
BÙI HUY NHƯỢNG
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở KIÊN GIANG Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, TRỊNH MINH TÂN


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124