S. 254 (2011)

Mục lục

Bài viết

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT VÙNG VEN ĐÔ THỊ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH 11-17
NHÂN TỐ CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG LÊN GIÁ NHÀ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TÌNH HUỐNG VIỆT NAM Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC VINH 24-29
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEDONIC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
TRẦN THU VÂN, NGUYỄN THỊ GIANG 18-23
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, HÀ MINH TRUNG 30-37
THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NHÌN TỪ KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, SỬ ĐÌNH THÀNH, PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT, NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, TRỊNH THỊ KIM OANH 02-10
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỢP TÁC CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐỒ GỖ VIỆT NAM Tóm tắt
HUỲNH THỊ THU SƯƠNG 46-53
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Tóm tắt
HUỲNH ĐỨC THIỆN 38-45
PHÂN TÍCH NHÂN TỐ NÔNG NGHIỆP, NHẬP KHẨU TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT (CPI) VIỆT NAM TỪ NĂM 1990 ĐẾN 2010 Tóm tắt
PHAN THÀNH TÂM 54-59


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124