S. 258 (2012)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với khách sạn 4-5 sao - Nghiên cứu thực tiễn tại Green Plaza - Đà Nẵng Tóm tắt
LÊ VĂN HUY, NGUYỄN DUY QUANG 52-60
Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chi tiêu công dựa trên kết quả ở VN Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH, BÙI THỊ MAI HOÀI 02-11
Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của điện thoại viên làm việc ở các trung tâm cuộc gọi tại VN Tóm tắt
PHẠM XUÂN LAN, CAO VĂN BÌNH 43-51
Những tiền đề cần thiết để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở VN Tóm tắt
ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH 19-25
Chi tiêu công, hệ thống giám sát và đánh giá, quản trị công. Tóm tắt
BÙI QUANG BÌNH 12-18
Mô hình nhận diện điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Tóm tắt
PHẠM THỊ BÍCH VÂN 35-42
Xây dựng thị trường giao sau nhằm quản trị rủi ro giá xăng dầu tại VN Tóm tắt
NGUYỄN THỊ LIÊN HOA, CÁI PHÚC THIÊN KHOA 26-34


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124