S. 263 (2012)

Mục lục

Bài viết

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách dự Festival hoa Đà Lạt 2012 Tóm tắt
HÀ NAM KHÁNH GIAO, LÊ THÁI SƠN 40-47
Đánh giá tác động của biện pháp thu hẹp biên độ dao động giá lên rủi ro giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán VN Tóm tắt
LÊ ĐÌNH NGHI 57-64
Ước lượng hệ số beta của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE Tóm tắt
VÕ THỊ THÚY ANH, PHẠM VĂN SƠN 48-56
Hiệu ứng lan toả xuất khẩu từ FDI trong ngành công nghiệp chế biến tại VN Tóm tắt
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO, PHẠM THẾ ANH 11-19
Chính sách quy hoạch và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho VN Tóm tắt
NGUYỄN TRỌNG HOÀI, HUỲNH THANH ĐIỀN 02-10
Phân cấp chi ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở VN Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH, MAI ĐÌNH LÂM 20-28
Phân tích tỉ lệ thâm nhập của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường VN Tóm tắt
TỪ THÚY ANH, NGUYỄN BÌNH DƯƠNG, CHU THỊ MAI PHƯƠNG 29-39


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124