S. 266 (2012)

Mục lục

Bài viết

Hiệu ứng ngược vị thế - Bằng chứng từ các nhà đầu tư cá nhân VN Tóm tắt
TRẦN THỊ HẢI LÝ, HUỲNH NGỌC THƯƠNG 47-55
Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu nước giải khát Tóm tắt
LÊ ĐĂNG LĂNG 13-21
Mối quan hệ giữa xuất khẩu, lạm phát, và tỉ giá hối đoái: Trường hợp cá tra VN Tóm tắt
TỪ VĂN BÌNH, CHÂU ĐỨC HUỲNH KỲ 38-46
Phân tích cầu thịt và cá của các hộ gia đình ở Việt Nam: Sự lựa chọn dạng hàm và ảnh hưởng của các biến nhân khẩu học Tóm tắt
NGUYỄN TRỌNG HOÀI, PHẠM THÀNH THÁI 30-37
Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ tín dụng ngân hàng dài hạn của các doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán VN Tóm tắt
LÊ PHƯƠNG DUNG, NGUYỄN THỊ NAM THANH 22-29
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa - Trường hợp cánh đồng mẫu lớn ở An Giang Tóm tắt
LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI, NGUYỄN NGỌC VÀNG 56-63
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ quản lí chuỗi cung ứng của Damco VN Tóm tắt
VÕ THỊ QUÝ, NGUYỄN THỊ MAI THY 02-12


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124