S. 267 (2013)

Mục lục

Bài viết

Chính sách tiền tề và chính sách tài khóa: Những vấn đề phối hợp cần đặt ra Tóm tắt
NGUYỄN THỊ KIM THANH 23-28
Kinh tế VN: Tổng quan năm 2012, triển vọng và dự báo chính sách Tóm tắt
NGUYỄN TRỌNG HOÀI 02-09
Tầm quan trọng của kiểm soát vốn ở VN Tóm tắt
VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC 37-44
Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiền trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của VN Tóm tắt
TRẦN DU LỊCH 17-22
Giải mã tái cấu trúc hệ thống ngân hàng VN hiện nay Tóm tắt
NGUYỄN THỊ NHUNG, PHAN DIÊN VỸ 29-36
Triển vọng kinh tế VN năm 2013 Tóm tắt
TRẦN HOÀNG NGÂN 10-16
Chuyển giá và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp FDI tại TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN MINH HÀ, BÙI QUAN TRỌNG 54-64
Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ sau thời kì khủng hoảng kinh tế Tóm tắt
VÕ THANH THU 45-53


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124