S. 268 (2013)

Mục lục

Bài viết

Hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học và chính sách học phí ở VN Tóm tắt
PHÙNG XUÂN NHẠ, PHẠM XUÂN HOAN 23-31
Lượng hóa tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế ở VN Tóm tắt
NGUYỄN QUANG HIỆP 58-64
Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở VN - Kiểm định bằng phương pháp bootstrap Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH 12-22
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà cung cấp logistics về môi trường dịch vụ logistics tại TP.HCM Tóm tắt
BÙI THANH TRÁNG, HỒ XUÂN TIẾN 32-40
Nhìn lại hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước so với các loại doanh nghiệp khác Tóm tắt
NGUYỄN THỊ CÀNH 02-11
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách đối với chất lượng dịch vụ ngành đường sắt VN Tóm tắt
CAO HÀO THI, NGUYỄN VĂN THỊNH 49-57
Ứng dụng Internet để công bố thông tin - Khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc VN30 Tóm tắt
PHẠM ĐỨC HIẾU 41-48


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124