S. 270 (2013)

Mục lục

Bài viết

Tăng cường hợp tác nhằm phát triển bền vững chuỗi cung ứng đồ gỗ VN Tóm tắt
HUỲNH THỊ THU SƯƠNG 38-47
Các yếu tố tác động đến hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM Tóm tắt
NGUYỄN QUANG THU, NGÔ THỊ ÁNH 03-11
Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hoa cúc của huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Tóm tắt
PHẠM BẢO DƯƠNG, TRẦN THỊ THU TRANG 48-58
Hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại VN Tóm tắt
NGUYỄN THỊ LOAN, TRẦN THỊ NGỌC HẠNH 12-25
Bằng chứng về hiện tượng định dưới giá của các IPO tại VN Tóm tắt
TRẦN THỊ HẢI LÝ, DƯƠNG KHA 26-37


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124