T. 27, S. 3 (2016)

Mục lục

Bài viết

Các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
NGUYỄN THỊ CÀNH 02-24
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác của hộ trồng dưa hấu tại TP. Cần Thơ Tóm tắt
ĐOÀN HOÀI NHÂN, ĐỖ VĂN XÊ 98-116
Dự báo khả năng gặp khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
LÊ ĐẠT CHÍ, PHẠM HOÀNG CHIẾN 45-63
Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ HỒNG VINH, LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO 25-44
Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang Tóm tắt
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG, NGÔ THỊ HỒNG, TRẦN TRIỆU KHẢI 80-97
Nhận thức và thực thi các yếu tố quản trị theo mô hình chất lượng toàn diện: Trường hợp doanh nghiệp tại Đà Nẵng Tóm tắt
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 64-79


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124