S. 276 (2013)

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Mục lục

Bài viết

Sự thay đổi thu nhập của người dân bị thu hồi đất ở KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Minh Tuấn 92-103
Xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới bằng phương pháp Interbrand Tóm tắt
Trần Bích Vân 136-149
Nền kinh tế tri thức: Khung phân tích và gợi ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoài 25-35
Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt
Trương Quang Thông 50-62
Tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến cán cân thương mại Việt Nam Tóm tắt
Diệp Gia Luật, Trần Trung Kiên 14-24
Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng tại Trung tâm bảo hành - Công ty Thế giới Di động Tóm tắt
Trần Quang Trung, Đỗ Thị Kim Hoàng 104-114
Đặc điểm ngân hàng tác động đến sự truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng ngân hàng tại VN Tóm tắt
Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Hồng Quân 75-91
Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam thời gian qua Tóm tắt
Trần Hoàng Ngân, Vũ Thị Lệ Giang, Hoàng Hải Yến 02-10
Thực trạng tập trung kinh tế trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam Tóm tắt
Phạm Thị Lý, Nguyễn Thanh Trọng 48-58
Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại VN: Kiểm định giả thuyết SCP và ES Tóm tắt
Phan Thu Hiền, Phan Thị Mỹ Hạnh 126-135
Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế: Mô hình dự báo và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre) Tóm tắt
Đinh Phi Hổ, Nguyễn Khánh Duy 11-24
Đánh giá hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam sau 6 năm gia nhập WTO Tóm tắt
Đinh Thị Thu Oanh 115-125
Tác động của cú sốc giá dầu lên cán cân thương mại VN và một số khuyến nghị Tóm tắt
Nguyễn Khắc Quốc Bảo 25-37
Nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Hữu Huy Nhựt 58-74
Tăng trưởng xanh trong ngành cao su Việt Nam Tóm tắt
Đoàn Thị Hồng Vân, Bùi Thị Khánh Vân 03-13
Hành vi điều chỉnh lợi nhuận và nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM Tóm tắt
Võ Văn Nhị, Hoàng Cẩm Trang 48-57
Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư vào trái phiếu chính quyền địa phương TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
Dương Thị Bình Minh, Vũ Thị Minh Hằng, Diệp Gia Luật, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phùng Thị Cẩm Tú, Đào Thị Minh Huyền 36-49


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124