Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 236 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của nông hộ vùng Trung du ở tỉnh Phú Thọ

ĐINH PHI HỔ, HOÀNG THỊ THU HUYỀN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=161ed187-5a53-438f-b966-2ae7df148b1eĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124