Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 237 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển các khu công nghiệp - Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre

ĐINH PHI HỔ, VÕ THANH SƠN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=433cfcb6-2161-4d68-95ba-26167069a370Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124