Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 240 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ ở các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

NGUYỄN ANH PHONG, HÀ TÔN TRUNG HẠNH

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=39a7bde9-e010-45be-8b87-b8da005acfacĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124