Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 246 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM

ĐINH PHI HỔ, PHẠM NGỌC DƯỠNG

Tóm tắt


Từ năm 2000, VN trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới về sản lượng và là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới về loại cà phê vối (Robusta). Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu cà phê còn thấp nhiều so với tiềm năng thể hiện qua giá xuất khẩu cà phê của VN thấp hơn giá xuất khẩu cà phê cùng loại, cùng phẩm cấp của các nước khác. Để nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê VN trong thời gian tới, cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Dựa vào số liệu thứ cấp thu thập từ Tổ chức cà phê thế giới (ICO), báo cáo thường niên về ngành cà phê VN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan VN, nhóm tác giả nhận diện được 5 nguyên nhân chủ yếu: chất lượng cà phê, bất cập trong công tác quản lý hoạt động xuất khẩu, khả năng dự báo thị trường của các doanh nghiệp, chưa có nguồn lực tài chính để hỗ trợ cấp vốn cho các doanh nghiệp, khả năng tìm kiếm khách hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu. Và gợi ý 6 giải pháp cần được quan tâm: thành lập Hội đồng cà phê quốc gia và Quỹ phát triển cà phê quốc gia, kiểm soát chặt chẽ chất lượng cà phê xuất khẩu và chất lượng cà phê của các đại lý thu mua, tăng cường công tác khuyến nông và nâng cao trình độ cán bộ kinh doanh xuất khẩu cà phê.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=ff9ec93f-6175-4591-979c-e1fc6c29470fĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124