Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 253 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNGTỚI SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ MEGAVNN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Võ Xuân Vinh, PHẠM THỊ THUỲ TRANG

Tóm tắt


Đề tài nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến mức độ thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ MegaVNN của VNPT trên địa bàn TP.HCM. Kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến mức độ thỏa mãn của khách hàng theo trình tự từ cao nhất đến thấp nhất là: quy trình hòa mạng; giải quyết sự cố; chất lượng đường truyền; cước phí, thanh toán cước phí; và tư vấn khách hàng.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=d8ba429d-3080-4745-85fa-dd73bbd0229fĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124