Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 253 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

LÊ PHAN THANH HÒA, LÊ PHAN THANH HIỆP

Tóm tắt


Lãi suất là một trong những công cụ quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Trung ương (NHTW), từ lâu đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng như một công cụ hữu hiệu điều tiết nền kinh tế. Đặc biệt trong cơ chế thị trường, lãi suất trở thành công cụ đắc lực để NHTW thực thi chính sách tiền tệ góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế... Trong giai đoạn hiện nay, lãi suất ở nước ta đang thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận, của các nhà nghiên cứu. Bởi vì, trong điều kiện lạm phát cao, làm sao lãi suất vừa thu hút được tiền gửi, vừa đảm bảo khả năng chấp nhận được của người vay vốn, cũng như những chi phí hợp lý và lợi nhuận chấp nhận được của các ngân hàng thương mại (NHTM). Để làm rõ mục tiêu đặt ra nói trên, bài viết tập trung phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế điều hành lãi suất của NHNN VN trong giai đoạn từ tháng 4/2010 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất như đã đặt ra.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=15689085-77e7-407f-80eb-8c48aecbfd84Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124