Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 253 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ

Đinh Thị Thu Oanh

Tóm tắt


Trong những năm vừa qua, xuất khẩu đồ gỗ của VN vào thị trường Mỹ tăng mạnh. Đồ gỗ của VN xuất khẩu vào thị trường Mỹ được đánh giá là có chất lượng tốt, kiểu dáng sáng tạo, giá cả khá cạnh tranh; tuy nhiên, vẫn chưa thực sự đáp ứng được những yêu cầu của nhà nhập khẩu Mỹ. Nhất là trong thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ VN sẽ gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến những quy định về xuất xứ và những đòi hỏi phức tạp về thủ tục mà Đạo luật Lacey (Luật khai báo nguồn gốc gỗ khai thác) của Mỹ đã được thực thi. Đây chính là rào cản kỹ thuật mà các doanh nghiệp đồ gỗ VN sẽ phải đối mặt khi xuất khẩu đồ gỗ sang Mỹ. Vì vậy, VN muốn xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ thành công vào thị trường này thì cần phải có sự phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động xuất khẩu đồ gỗ của VN và đồng thời đưa ra những giải pháp xúc tiến xuất khẩu hữu hiệu từ cả phía Nhà nước và doanh nghiệp. Đây cũng chính là giải pháp nhằm giảm hiện tượng nhập siêu của nước ta.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=680307f9-c7e4-4050-877c-70dded66f4f2Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124