Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 254 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEDONIC VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN THU VÂN, NGUYỄN THỊ GIANG

Tóm tắt


Trong kỹ thuật định giá bất động sản (BĐS) và nghiên cứu thị trường nhà ở, giá BĐS thường được phân tích bằng mô hình Hedonic dựa trên các yếu tố tác động tới giá BĐS. Mô hình Hedonic cho biết các yếu tố ảnh hưởng tới giá của BĐS. Các yếu tố xác định giá BĐS tại TP.HCM trong bài viết này sử dụng 160 quan sát. Các biến ảnh hưởng lớn nhất tới giá BĐS bán là vị trí BĐS, diện tích đất, diện tích nhà, khoảng cách từ BĐS tới trung tâm thành phố và khoảng cách từ BĐS tới mặt tiền đường.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=f81f4b1c-5898-45f3-a3da-52f2156c7292Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124