Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 254 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

ĐINH PHI HỔ, HÀ MINH TRUNG

Tóm tắt


Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là bộ phận quan trọng của vốn sản xuất và là yếu tố quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng GDP của VN trong những năm qua. Mô hình khu công nghiệp (KCN) là chìa khóa để thu hút nguồn vốn FDI ở VN. Đến nay cả nước đã có 254 KCN được thành lập với vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) đạt gần 17 tỷ USD, giải quyết việc làm cho gần 1,5 triệu lao động trực tiếp và khoảng 1,7 triệu lao động gián tiếp. Để thu hút hơn nữa các DN nước ngoài vào các KCN, cần phải hiểu thấu đáo mức độ hài lòng của các DN FDI đối với chất lượng dịch vụ của các KCN. Làm cách nào nhận diện được những yếu tố làm DN FDI hài lòng và định lượng được nó là vấn đề mà các nhà chính sách và quản lý các KCN cần quan tâm. Nội dung bài viết này tập trung vào 3 vấn đề chính: (1) Khung lý thuyết của mô hình định lượng; (2) Kết quả ứng dụng với nghiên cứu điển hình ở các KCN VN - Singapore (VN - Singapore Industrial Park, VSIP) tại Bình Dương, một trong những KCN có tốc độ thu hút đầu tư nhanh nhất, thành công nhất tại VN; và (3) Gợi ý chính sách ứng dụng. Dựa vào khung lý thuyết kinh tế học và thực tiễn VN, nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) và phân tích hồi quy (Regression Analysis) nhằm định lượng các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu tiến hành điều tra trực tiếp 175 DN FDI đang hoạt động tại 2 KCN VN - Singapore ở tỉnh Bình Dương để ứng dụng và kiểm định mô hình trên thực tiễn. Nghiên cứu nhận diện được một hệ thống thang đo nhằm định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các nhà đầu tư bao gồm: năng lực phục vụ, phương tiện hữu hình, sự đáp ứng, đảm bảo, thấu hiểu, tín nhiệm và cảm thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố thật sự có tác động đến sự hài lòng của nhà đầu tư theo thứ tự tầm quan trọng, đó là: (1) Năng lực phục vụ; (2) Cảm thông; và (3) Sự đảm bảo.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=f2d3ac9b-ab84-4666-9049-46bcc4749c61Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124