Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 261 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao trên địa bàn Thừa Thiên - Huế

TRẦN BẢO AN, DƯƠNG BÁ VŨ THI

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn (KS), dựa trên số liệu điều tra 409 du khách đã và đang lưu trú tại các KS: Xanh, Hương Giang, Morin, và Century. Kết quả cho thấy năng lực cạnh tranh của các KS được đo bằng 4 thành phần theo thứ tự tầm quan trọng: (1) Trình độ tổ chức và phục vụ khách, (2) các phối thức marketing, (3) uy tín và hình ảnh, và (4) cơ sở vật chất kĩ thuật. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các KS.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9387ba80-3f56-483b-a498-602fa45e016bĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124