Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 262 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tác động của giới tính người tiêu dùng VN đến hành vi mua hàng thời trang

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Tóm tắt


Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của yếu tố "Giới tính" đến sự khác biệt trong hành vi mua của người tiêu dùng VN đối với mặt hàng quần áo thời trang. Mô hình nghiên cứu được kiểm định với 198 người tiêu dùng tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM. Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong hành vi mua mặt hàng thời trang giữa nữ giới và nam giới liên quan đến việc “Mua cái gì, mua ở đâu, mua khi nào và mua như thế nào?".http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=62c16a5d-595a-4244-889e-cb4b658a7f9eĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124