Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 270 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hoa cúc của huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên

PHẠM BẢO DƯƠNG, TRẦN THỊ THU TRANG

Tóm tắt


Hoa cúc được trồng quanh năm, giá thành thấp được tiêu thụ với mức độ khá đặc biệt vào ngày lễ tết truyền thống, ngày rằm. Huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên có nghề trồng hoa cúc từ lâu đời, có vị trí thuận lợi trong việc giao thương với các tỉnh và thị trường Hà Nội, nhưng hệ thống thương mại hoa còn yếu làm cho lợi ích từ việc trồng hoa cúc đem lại còn thấp. Bài viết sử dụng tiếp cận chuỗi giá trị, với các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để xác định, phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả của từng tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm hoa cúc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kênh hàng hoạt động hiệu quả nhất là từ người sản xuất đến người bán buôn, qua người bán lẻ, đến người tiêu dùng cuối cùng và đạt giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi là tác nhân sản xuất. Tuy nhiên lợi ích vẫn chưa phân phối hợp lí cho các tác nhân lưu chuyểnhttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=49f4e70f-c24c-49a5-b44f-e81163ce87a8Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124