Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 268 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng Internet để công bố thông tin - Khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc VN30

PHẠM ĐỨC HIẾU

Tóm tắt


Bài viết khảo sát ứng dụng Internet trong công bố thông tin của 30 DN niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ 2007-2010. Kết quả cho thấy trong số 6 tiêu chí để tính điểm, nhóm hình thức trình bày gồm hình thức mẫu biểu báo cáo và ứng dụng công nghệ là tiêu chí mà các công ty VN30 cần phải quan tâm. Vì thế, để tăng tính hữu ích và thúc đẩy các DN lựa chọn Internet như là kênh công bố thông tin song song với kênh truyền thống, các công ty cần đầu tư nhiều hơn cho kĩ thuật để nâng cao chất lượng thông tin trên Internet. Bên cạnh đó, các cơ quan hoạch định chính sách và hiệp hội nghề nghiệp cũng cần có những hướng dẫn cụ thể để tiến tới thống nhất được những điểm cơ bản về nội dung và hình thức trong trình bày và công bố các thông tin của doanh nghiệp trên Internet, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng, phù hợp với xu thế liên kết ngày càng tăng giữa công nghệ thông tin và kế toán.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=1b253103-0547-4031-b4d4-ff78d9041fd7Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124