Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 277 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích chênh lệch thu nhập theo giới tính ở TP. Hồ Chí Minh bằng hồi quy phân vị

Trần Thị Tuấn Anh

Tóm tắt


Quá trình tăng trưởng và phát triển của các quốc gia luôn kéo theo hệ quả về chênh lệch thu nhập, và mức sống trong xã hội. Chênh lệch thu nhập theo giới tính là một trong những vấn đề được quan tâm nghiên cứu nhiều trên thế giới. Bài viết này vận dụng phương pháp hồi quy phân vị trên số liệu về thu nhập khảo sát được trên địa bàn TP.HCM để đo lường mức độ chênh lệch thu nhập theo giới tính ở thành phố này. Kết quả phân tích cho thấy thực sự có chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm lao động nam và nữ trên địa bàn TP.HCM. Sự chênh lệch này xảy ra ở cả hai khu vực nội thành và ngoại thành trên tất cả các phân vị được xét. Sự khác biệt về đặc điểm lao động như trình độ học vấn, ngành nghề… thực sự giải thích được sự chênh lệch thu nhập theo giới tính nhưng mức độ giải thích khác nhau ở những phân vị khác nhau.Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124